Djelatnost Društva

Registarski broj

18000636

Datum upisa

05.10.1998

Naziv

HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "PLANIK" UMAG

Skraćeni naziv

HPD "PLANIK" UMAG

Sjedište

Umag, Obala J. B. Tita 3

Djelatnosti

razvija organizirane oblike planinarenja i stvara uvjete za unapređenje planinarske kulture i razvoj ukupne planinarske djelatnosti; organizira samostalno ili u suradnji s drugim društvima planinarske izlete, pohode, ture, susrete, sletove, ekspedicije, logorovanja, planinarska takmičenja i druge manifestacije; pokreće i organizira djelatnosti na zaštiti i unapređenju planinarske prirode i čovjekove okoline, te na očuvanju kulturno povijesnih spomenika u planinama; potiče boravak u prirodi i tjelesne aktinosti koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja ili rekreacije; organizira obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih staza, puteva i sl.; promiče planinarstvo kod mladeži i građana, te organizira i provodi odgojno-obrazovni rad među plainarima; ostale djelatnosti utvrđene člankom 11. Statuta.OSTALI ŠPORTOVI NA TLU

Osobe

ŽUŽANA DUŠANIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE, MARIZA BARBO - TAJNIK

OIB

97492638914