Naši podaci

Naši podaci

                                                                                amblem

  

 HPD "PLANIK" UMAG sa sjedištem u Obala Josipa Broza Tita - Riva Josip Broz Tito 3, Umag - Umago

 OIB 97492638914                                                           

 

 

Predsjednik Društva: Danijel Maglica

Tajnik: Duško Brdar

Naš e-mail: planikumag@gmail.com;